Άσκηση και covid-19: ¨Ακόμη και μέτρια άσκηση μπορεί να μας προφυλάξει από τον κορονοϊό¨.