Ασυμπτωματικοί: Γιατί είναι τόσο σημαντική η συγκεκριμένη ομάδα. Τι έχει να προσφέρει στην αντιμετώπιση της Πανδημίας.