¨Χρειάζεται η ευαισθητοποίηση όλων μας για να αντιμετωπίσουμε σωστά την εξέλιξη της Πανδημίας¨ τονίζει ο επίκουρος Καθ. Παθολογίας κ. Π. Χαλβατσιώτης