Διαλέξεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

European Sepsis Academy
Στη Διημερίδα της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης Σήψης & της European Sepsis Academy.
01/06/2019
Μέλος της Ακαδημαϊκής Επιστημονικής Επιτροπής αλλά και ως ομιλητής στο 11ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας .
07/06/2019

Διαλέξεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με το τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Άθληση & Υγεία».