Διάλεξη για την Γενετική ή Εξατομικευμένη ή Ιατρική της Ακριβείας, στο παλιό Δημαρχείο.

“Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία του Ασθενούς με Σακχαρώδη Διαβήτη”.
27/11/2019
Σακχαρώδης Διαβήτης- εξηγεί ο επίκουρος Καθ. Παθολογίας Π. Χαλβατσιώτης τι έδειξε έρευνα.
11/12/2019

Διάλεξη για την Γενετική ή Εξατομικευμένη ή Ιατρική της Ακριβείας, στο παλιό Δημαρχείο, στα πλαίσια των μηνιαίων ιατρικών συναντήσεων της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας.