Διάλεξη στο 10ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδη Διαβήτη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.

Θέλουμε το 2020 να είναι μια πραγματικά νέα Χρονιά
13/01/2020
Έναρξη του προγράμματος Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Η ομάδα του Sport Excellence στο Πανεπιστήμιο του Maastricht
30/01/2020
Διάλεξη στο 10ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδη Διαβήτη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.

Διάλεξη στο 10ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδη Διαβήτη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.

Διάλεξη στο 10ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδη Διαβήτη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας με θέμα τη θέση της Άσκησης στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη.