Διαβήτης: η Ελληνική πραγματικότητα. Ο Επίκουρος Καθ. Παθολογίας Π. Χαλβατσιώτης περιγράφει το φαινόμενο του Διαβήτη υπό τα Ελληνικά δεδομένα.