Διαβήτης Κύησης – Πόσο μπορεί η παρουσία του διαβήτη να επιβαρύνει μια κύηση.