ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

"Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος"


"Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος"
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Πανεπιστημιακά μαθήματα

 

 • Κατά τα ακαδημαϊκά έτη από τον 12/1990 έως τον 07/1991, από τον 07/1991 έως τον 07/1996 και από τον 10/1999 έως τον 08/2002 αρχικά ως επιστημονικός συνεργάτης, στη συνέχεια ως ειδικευόμενος και κατόπιν ως ειδικός συνεργάτης, συμμετείχα στην εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».
 • Από το 2002 μέχρι σήμερα, αρχικά από το διορισμό μου στη βαθμίδα του Λέκτορα στη Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια ως Επίκουρος καθηγητής συμμετέχω στην εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» και στο ΠΓΝΑ «Αττικόν».

 

Πιο συγκεκριμένα συμμετέχω στην:

 • Εκπαίδευση των 3ετών – 4ετών φοιτητών Ιατρικής και των φοιτητών 6ου εξαμήνου της Οδοντιατρικής στην Κλινική Σημειολογία – Νοσολογία και Διαφορική Διαγνωστική (εκπαίδευση παρά την κλίνη του ασθενούς) και στις από αμφιθεάτρου παραδόσεις.
 • Εκπαίδευση των 6ετών φοιτητών (τριμηνίτες) Ιατρικής σε όλο το φάσμα της Ειδικής Νοσολογίας- Εσωτερικής Παθολογίας παρά την κλίνη του ασθενούς, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.
 • Από αμφιθεάτρου παραδόσεις και συγκεκριμένα για τον σακχαρώδη διαβήτη, το μεταβολικό σύνδρομο, την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, τον ίλιγγο – ζάλη, την ημικρανία, τις κεφαλαλγίες καθώς και για τις εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στο τομέα του μεταβολισμού.
 • Από αμφιθεάτρου παραδόσεις του υποχρεωτικού κατ’ επιλογήν μαθήματος της Κλινικής Ενδοκρινολογίας (ειδικό κεφάλαιο “Σακχαρώδης Διαβήτης”) των 5ετών  φοιτητών Ιατρικής.
 • Από αμφιθεάτρου παραδόσεις του υποχρεωτικού κατ’ επιλογήν μαθήματος της Κλινικής Φαρμακολογίας (ειδικό κεφάλαιο “Σακχαρώδης Διαβήτης”) των 5ετών  φοιτητών Ιατρικής.
 • Συμμετοχή ως εξεταστής, στις προφορικές εξετάσεις των φοιτητών της Οδοντιατρικής στο μάθημα της Εσωτερικής Παθολογίας.
 • Συμμετοχή ως εξεταστής, στις προφορικές εξετάσεις των φοιτητών του 7ου εξαμήνου στο μάθημα της Σημειολογίας – Παθολογίας, του 8ου εξαμήνου στο μάθημα της διαφορικής διαγνωστικής (από το 2002 μέχρι σήμερα) και φοιτητών 11-12ου εξαμήνου στην Εσωτερική Παθολογία (από το 2007 μέχρι σήμερα).
 • Συμμετοχή ως εξεταστής, στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος της Εσωτερικής Παθολογίας του ΔΙΚΑΤΣΑ για τους απόφοιτους Ιατρικών Σχολών Τρίτων Χωρών.

 

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

 

♦ Διδασκαλία σε Κλινικές και Ερευνητικές Μονάδες

 • Εκπαίδευση των ειδικευομένων στη Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ιατρών και από αμφιθεάτρου παραδόσεις από το 2001 μέχρι σήμερα.
 • Διάλεξη στους ιατρούς της Β’ Κλινικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».
 • Διάλεξη στους ιατρούς της Δ΄ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».
 • Διάλεξη στους ιατρούς της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».
 • Διάλεξη στους ιατρούς της Β΄ Αναισθησιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».
 • Διάλεξη στους ιατρούς της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».
 • Διάλεξη στους ιατρούς της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».
 • Διάλεξη στους ιατρούς της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο».
 • Εκπαίδευση νεότερων συναδέλφων που επιθυμούν να ασχοληθούν με ερευνητικά θέματα στη Μονάδα Έρευνας της Κλινικής. Η εκπαίδευση αφορά στην εκμάθηση των τεχνικών που θα χρησιμοποιήσουν, στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση των ερευνητικών τους πρωτοκόλλων, καθώς και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
 • Εκπαίδευση συναδέλφων που εξειδικεύονται στο σακχαρώδη διαβήτη.

 

♦ Διδασκαλία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Συμμετείχα ως διδάσκων στο μάθημα «Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με θέμα: «Αλλαγή τρόπου ζωής: φυσική άσκηση» (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022),
 • Από το 2017 συμμετέχω στην Οργανωτική Επιτροπή και ως διδάσκων του μαθήματος α’ χειμερινού εξαμήνου «Άθληση, Υγεία και ποιότητα ζωής», του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άθληση & Υγεία»
 • Συμμετείχα ως διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» στην ειδίκευση των νοσηλευτών «Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη» στα πλαίσια του μαθήματος «Σακχαρώδης Διαβήτης – Θεραπευτικές Προσεγγίσεις» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (2020-2021).
 • Συμμετείχα στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», το οποίο οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος σε Τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές των κάτωθι διπλωματικών εργασιών:
  • «Τα επίπεδα του GLP-1, GIP, PYY&PP στις μητέρες με Διαβήτη Κύησης»
  • «Διαβητογόνα γονίδια στον διαβήτη της κύησης»
  • «Υποδοχείς VEGF και διαβήτης κύησης»

 

♦ Εκπαίδευση σε μη Πανεπιστημιακά Κέντρα

Από το 1999-2002 ήμουν υπεύθυνος στο Ε.ΚΕ.ΔΙ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του) για την εκπόνηση και την εφαρμογή του Ελληνικού προγράμματος τηλε-εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊτριακού προσωπικού των Διαβητολογικών Κέντρων και των Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. αλλά και του κοινού, μέσω Εθνικού Δικτύου για τον Διαβήτη σε θέματα επί του σακχαρώδους διαβήτη και των επιπλοκών του.

 

 

Διδακτορικές Διατριβές

 

Πίνακας υποψηφίων διδακτόρων των οποίων ορίσθηκα ως επιβλέπων: 4
Υποψήφιοι διδάκτορες των οποίων ορίσθηκα ως Μέλος της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής : 7
Υποψήφιοι διδάκτορες των οποίων ορίσθηκα ως μέλος της 7μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής : 16