Δήμος Καλαμάτας : Διαδικτυακή επιστημονική συζήτηση με θέμα «Πανδημία και μεταλλάξεις»