ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

"Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος"


"Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος"
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Ερευνητικές & Διοικητικές Θέσεις

 

 • Υπεύθυνος για το Εργαστήριο «Μοριακής Βιολογίας και Μεταβολισμού Πρωτεϊνών» στη Μονάδα Έρευνας της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν».
 • Εκλεγέν Μέλος, για 6 θητείες, της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2023).
 • Εκλεγέν Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» (2008-2010, 2010-2012)
 • Εκλεγέν Μέλος Δ.Σ. ως εκπρόσωπος των ιατρών στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν» (2012-2014, 2014-2016, 2016-2018)
 • Εκλεγέν Μέλος στο Δ.Σ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, από το 2011 και από 07/02/2020 έως σήμερα υπηρετώ ως Αντιπρόεδρος
 • Εκλεγέν Μέλος, για 3 θητείες (2015 / σήμερα), ως εκλέκτορας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
 • Εκλεγέν Μέλος στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (3/2015 – 6/2019)
 • Γενικός Γραμματέας στο Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (6/2015 – 6/2019)
 • Μέλος Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Διαβήτη (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (3/2015 – 2/2017)
 • Μέλος Δ.Σ. στο Γ.Ν.Α « Η Ελπίς» (04/2020 – 12/2020)
 • Πρόεδρος Δ.Σ. στο Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» (12/2020 έως σήμερα)
 • Εκπρόσωπος Παθολόγων στην Ένωση Ευρωπαίων Ειδικευμένων Ιατρών, UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES (UEMS) (02/2022 έως σήμερα)