ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

"Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος"


"Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος"
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

Ερευνητικό Εργαστήριο

Στη Μονάδα Έρευνας της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν», οργάνωσα εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας – Μεταβολισμού των Πρωτεϊνών για τη μελέτη της παθοφυσιολογίας του φαινομένου της ινσουλινοαντίστασης, της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη με μοριακές τεχνικές, για τη μελέτη των γονιδιακών εκφράσεων του πυρηνικού και μιτοχονδριακού γενετικού υλικού, τις επιγενετικές διαταραχές, τη μελέτη του οξειδωτικού στρες και των κυτταροκινών. Τα προς μελέτη βιολογικά δείγματα προέρχονται από διεγχειρητικές λήψεις, βιοψίες δια βελόνης του τετρακέφαλου μυός, μυϊκός ιστός από τους μύες του περινέου, τον πλακούντα και με τα έμμορφα συστατικά του αίματος όπως και το πλάσμα αίματος.

 

 

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

2004: Πρόγραμμα «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ». Εγκρίθηκε η ερευνητική μας πρόταση «Η Επίδραση των επιπέδων της κυκλοφορούσης ινσουλίνης στη γονιδιακή έκφραση του σκελετικού μυ στον τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη» (επιστημονικός υπεύθυνος Π. Χαλβατσιώτης). Η πρόταση χρηματοδοτήθηκε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών

 

 

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

 • «ΕΥΦΥΗΣ CONTEX-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (MedDietAgent)_T2ΕΔΚ-03185»

Συμμετοχή ως εξωτερικός συνεργάτης στο έργο με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ CONTEX-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (MedDietAgent)_T2ΕΔΚ-03185»

 

 

Συμμετοχή σε Πολυκεντρικά Κλινικά Πρωτόκολλα

Ως Investigator:

 • HOE 490/2/GR/103 “Comparison of the effect of placebo, glibenclamide and HOE 490 on blood glucose, serum insulin and serum c-peptide, as well as their pharmacokinetics, in healthy subjects after intravenous administration”.
 • AD-4833/EC40 “Long term efficacy and safety of Pioglitazone versus metformin in patients with type 2 diabetes mellitus”.
 • THZB3020 DIABETES (STRAND SUDY) “Study of troglitazone to regress atherosclerosis in non insulin dependent diabetes”.
 • PPA30004 “A multicenter, randomized, double – blind, parallel group placebo controlled study to evaluate the efficacy, safety and tolerability of the addition of daily oral GI262570 (2,5 mg,5 mg and 7 mg) to current insulin therapy in subjects with type 2 diabetes mellitus, who are inadequately controlled for a period of 26 weeks with an optional 26 weeks double blinded extension”.
 • Sanofi – Aventis: Rimonabant in Obesity Over a 2-Year Duration (RIO-Europe), 2006- 2009
 • CAROLINA: Cardiovascular Outcome Study of Linagliptin Versus Glimepiride in Patients With Type 2 Diabetes, 2010-2018

 

Περιγραφή Ερευνητικού Έργου

Από ερευνητικής πλευράς στο διάστημα της θητείας μου στη Μονάδα Έρευνας και στο Διαβητολογικό Κέντρο της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολήθηκα με την κλινική και εργαστηριακή έρευνα στο πεδίο του σακχαρώδη διαβήτη και των γαστρεντερικών ορμονών όπως επίσης και στις ερευνητικές εφαρμογές του τεχνητού παγκρέατος που διακρίνεται και από τις παρατιθέμενες δημοσιευμένες εργασίες μου.

Κατά την παραμονή μου στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολικών παθήσεων στην Mayo Clinic στο Rochester, MN των ΗΠΑ καθώς και μετά την επανένταξή μου στη Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολούμαι με την κλινική και εργαστηριακή έρευνα στην παθοφυσιολογία ανάπτυξης ινσουλινοαντίστασης στον τύπο 2 σακχαρώδη διαβήτη και τον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης. Επίσης μελετήσαμε τις γονιδιακές εκφράσεις των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών, τις επιγενετικές διαταραχές και το οξειδωτικό στρες στο διαβήτη της κύησης.

Επίσης ασχολήθηκα ενεργά με την ψηφιακή ολοκλήρωση του Εθνικού Δικτύου Διαβήτη και τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου του διαβητικού ασθενή και τη διασύνδεση των Διαβητολογικών Κέντρων και των Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας με στόχο τη διερεύνηση των εφαρμογών του St-Vincent Declaration της WHO.

Προσφάτως η ερευνητική μου δραστηριότητα επεκτάθηκε στη μελέτη της νόσου Covid-19 και του ιού Sars-CoV-2 καθώς επίσης και στην ασφάλεια και διατροφική αξία των τροφίμων, του μητρικού γάλακτος και της άγριας χλωρίδας.

 

Αναλυτικά ασχολήθηκα:

 

 • Με τους αναστολείς των α-γλυκοσιδασών που πρόκειται για μια κατηγορία αντιδιαβητικών δισκίων η οποία έχει ήδη πλαισιώσει στην κλινική πράξη τις δύο άλλες κατηγορίες (σουλφονυλουρίες – διγουανίδες). Η ερευνητική μου ενασχόληση στους αναστολείς των α-γλυκοσιδασών κάλυψε τη μελέτη των μηχανισμών δράσης και της κλινικής εφαρμογής τόσο της πρώτης γενιάς των φαρμάκων αυτών (Ακαρβόζη) όσο και της δεύτερης γενιάς (Miglitol).
 • Με τη μελέτη των συνδρόμων υπολειπόμενης ανάπτυξης στην παιδική ηλικία λόγω ανεπάρκειας έκκρισης αυξητικής ορμόνης και θεραπευτική εφαρμογή του υποθαλαμικού εκλυτικού παράγοντα της αυξητικής ορμόνης (Διδακτορική Διατριβή).
 • Με τη σωματοστατίνη της οποίας η χορήγηση σε διαβητικούς ασθενείς μειώνει την υπεργλυκαιμία τους κυρίως λόγω μείωσης της έκκρισης γλυκαγόνης. Λόγω του μικρού χρόνου ημισείας ζωής της σωματοστατίνης συντέθηκαν ανάλογα σωματοστατίνης τα οποία διατηρούν μεν τη δράση της ορμόνης όσον αφορά τη μείωση της έκκρισης γλυκαγόνης από τα α-κύτταρα, μπορούν δε να χορηγηθούν υποδόρια και η διάρκεια δράσεων της σωματοστατίνης-28, νέας μοριακής μορφής και ανάλογων της σωματοστατίνης στη μεταβολική ομοιοστασία τόσο υγιών ατόμων όσο και διαβητικών ασθενών.
 • Με τη κλινική έρευνα των κλασσικών αντιδιαβητικών δισκίων καθώς και με την φαρμακοκινητική νεότερων σουλφονυλουριών.
 • Με τη μελέτη της αντιδιαβητικής δράσης της κυκλοσπορίνης που χορηγείται θεραπευτικά στις μεταμοσχεύσεις.
 • Με τη μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακρίβεια των αποτελεσμάτων κατά τη μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.
 • Με την επίδραση της χρήσης του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου διαβητικού ασθενή και της ψηφιακής ενοποίησης των Διαβητολογικών Ιατρείων στην παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών όσον αφορά την ανάπτυξη των επιπλοκών του σακχαρώδη διαβήτη καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των διαβητικών.
 • Με τη μελέτη της κινητικής και του μεταβολισμού των αμινοξέων στον τύπου 2 διαβήτη.
 • Με την γονιδιακή έκφραση στο σκελετικό μυ σε ασθενείς με ινσουλινοαντίσταση λόγω τύπου 2 διαβήτη με την τεχνική των μικροσυστοιχιών (microarrays).
 • Με τη μελέτη του φαινομένου γλυκοζυλίωσης στις πρωτεΐνες πλάσματος διαβητικών τύπου 2 ασθενών.
 • Με τη μελέτη της επίδρασης της ινσουλινοθεραπείας στην έκκριση των IGFs & IGF-BPs.
 • Με τη μελέτη της μυϊκής ισχύος και της μυϊκής κόπωσης στον τύπο 2 διαβήτη.
 • Με τη μελέτη του μεταβολισμού των μιτοχονδριακών και σαρκοπλασματικών πρωτεϊνών στον τύπου 2 διαβήτη.
 • Με τη μελέτη της γονιδιακής έκφρασης των βαρέων αλύσων μυοσίνης στον τύπου 2 διαβήτη.
 • Με τη μελέτη του φύλου και τη σχέση της με την ανάπτυξη νεφροπάθειας και υπέρτασης στον τύπου 2 διαβήτη.
 • Με τη μελέτη της θυρεοειδικής λειτουργίας στην ινσουλινοαντίσταση και στη σήψη.
 • Με τη μελέτη της μιτοχονδριακής λειτουργίας του πλακούντα στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης.
 • Με τη μελέτη των βαρέων αλύσων μυοσίνης και της γονιδιακής τους έκφρασης στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης.
 • Με τη μελέτη του οξειδωτικού φορτίου και των αντιοξειδωτικών ενζύμων στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης.
 • Με τη μελέτη παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη προεκλαμψίας στον ελληνικό χώρο.
 • Με τη μελέτη του VEGF και των υποδοχέων του στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης.
 • Με τη μελέτη της αντιπονεκτίνης, ρεζιστίνης, λεπτίνης, κυτταροκινών και μορίων προσκόλλησης στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης.
 • Με τη μελέτη των γαστρεντερικών ορμονών (GLP-1, GIP, PYY & PP) στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης.
 • Με τη μελέτη της γονιδιακής έκφρασης μιτοχονδριακών πρωτεϊνών και των βαρέων αλύσων μυοσίνης σε περιβάλλον σηπτικής καταπληξίας.
 • Με τη μελέτη γονιδιακής έκφρασης κυτταροκινών στον λιπώδη ιστό και τον πλακούντα σε σακχαρώδη διαβήτη της κύησης.
 • Με τη μελέτη της ψυχικής επιβάρυνσης μητέρων με απώλεια του εμβρύου κατά την κύηση.
 • Με τη μελέτη επιγενετικών διαταραχών σε γονίδια που σχετίζονται με τη φλεγμονή σε διαβητικές κυήσεις επιπλεγμένες ή μη με προεκλαμψία.
 • Με τη διερεύνηση της συσχέτισης του τύπου 2 διαβήτη και της παχυσαρκίας με την εξέλιξη της Covid-19 λοίμωξης που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
 • Με τη μελέτη της φαρμακευτικής επίδρασης και των παρενεργειών των από του στόματος χορηγούμενων αντιπηκτικών σε ΑΕΕ.
 • Με τη μελέτη θρομβογένεσης σε ασθενείς με κακοήθειες.
 • Με τη διερεύνηση της ασφάλειας εμφυτεύσιμων καρδιακών βαλβίδων.
 • Με τη μοριακή μελέτη μεθόδων ασφαλούς ανίχνευσης μόλυνσης τροφίμων.
 • Με τη μελέτη της επίδρασης των διακυμάνσεων του σακχάρου αίματος στην πρόγνωση βαρέως πασχόντων διαβητικών ασθενών με ΑΕΕ.
 • Με τη διερεύνηση της επίδρασης των αναστολέων της ρεδουκτάσης στην εξέλιξη της πολλαπλής σκλήρυνσης.
 • Με τη μελέτη πολυμορφισμών του TNF-α και του υποδοχέα της λεπτίνης στην εμφάνιση του τύπου 2 διαβήτη.
 • Με τη μελέτη της διατροφικής αξίας των πολυμορφισμών της βόειου β-καζεΐνης.
 • Με τη μελέτη του πολυμορφισμού του υποδοχέα της λεπτίνης και της έκφρασης του γονιδίου της λεπτίνης στην παχυσαρκία.
 • Με τη μελέτη πιστοποίησης γρήγορων κι ασφαλών μοριακών τεχνικών στη διάγνωση του SARS-CoV-2.
 • Με τη διερεύνηση της προστατευτικής επίδρασης του ελαιόλαδου στον κίνδυνο ανάπτυξης κακοήθειας.
 • Με τη διερεύνηση της επιβάρυνσης του φύλου στη λοίμωξη Covid-19.
 • Με τη μελέτη των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων της άγριας χλωρίδας (μέντα).
 • Με τη μελέτη θρομβογενετικών διαταραχών σε πνευμονική υπέρταση.

 

Βραβεία

 

 1. Τον Οκτώβριο του 2007 κατά τη διάρκεια του 13ου Ετήσιου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας έλαβα το 1ο Βραβείο για την ερευνητική μας εργασία με τίτλο «Μειωμένη ινσουλινική ευαισθησία, δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων, τροποποίηση των ισομορφών μυοσίνης και υποκλινικός υποθυρεοειδισμός ως δείκτες πρόγνωσης στο σηπτικό shock».
 2. Τον Νοέμβριο 2011 η  ανακοίνωση της ερευνητικής του εργασία (Abstract) στο 9th World Congress of Insulin Resistance, Los Angeles, California, USA με τίτλο «Circulating cytokines, chemokines and adhesion molecules in euglycemic gestational diabetes» βραβεύτηκε ως μία από τις 6 καλύτερες (Finalist) του Συνεδρίου.
 3. Τον Δεκέμβριο του 2013 κατά τη διάρκεια του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας έλαβα το 1ο Βραβείο Προφορικής Ανακοίνωσης της ερευνητικής εργασίας «Κυκλοφορούντα επίπεδα sVEGFR-1, sVEGFR-2, κυτταροκινών, χυμοκινών και μορίων προσκόλλησης στο σακχαρώδη διαβήτη κύησης με ευγλυκαιμία».
 4. Τον Ιούνιο του 2021 κατά τη διάρκεια του 19ου Πανελλήνιου Διαβητολογικού Συνεδρίου έλαβα το 1ο Βραβείο για την ερευνητική μας εργασία με τίτλο “Συσχέτιση του πολυμορφισμού GLN223ARG του υποδοχέα της λεπτίνης και της οξειδωτικής αποικοδόμησης των λιπιδίων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2”.
 5. Τον Μάιο του 2022 κατά τη διάρκεια του 20ου Πανελλήνιου Διαβητολογικού Συνεδρίου έλαβα το 2ο Βραβείο για την ερευνητική μας εργασία με τίτλο “Συσχέτιση των γονιδιακών πολυμορφισμών του γονιδίου SIRT1 και του αντιοξειδωτικού φορτίου στην κύηση με σακχαρώδη διαβήτη”.

 

 Ευρεσιτεχνίες

 

 • Χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο:«Ανάπτυξη Καινοτόμου Συσκευής Μικρορευστομηχανικής (MICROFLUIDIC DEVICE) για την Ανίχνευση Παθογόνων Βακτηρίων»