Η εξέλιξη της πανδημίας : ο επίκουρος Καθ. Π. Χαλβατσιώτης απαντά σε όλα τα ερωτήματα που μέχρι τώρα ανησυχούν τον κόσμο.