“Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία του Ασθενούς με Σακχαρώδη Διαβήτη”.

Διάλεξη με θέμα την παχυσαρκία.
23/11/2019
Διάλεξη για την Γενετική ή Εξατομικευμένη ή Ιατρική της Ακριβείας, στο παλιό Δημαρχείο.
11/12/2019

“Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία του Ασθενούς με Σακχαρώδη Διαβήτη” το θέμα της σημερινής μου διάλεξης στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον σακχαρώδη διαβήτη. Αθήνα 25-29 Νοεμβρίου