Ημέρες Παθολογίας 2019- Διλήμματα για την κλινική Παθολογία: Πόσο πρώιμα πρέπει να θεραπεύουμε τον ΣΔ/προ- διαβήτη;