Κινητές Ιατρικές Μονάδες στην Αλόννησο – φωτογραφικό υλικό.