Μέλος της Ακαδημαϊκής Επιστημονικής Επιτροπής αλλά και ως ομιλητής στο 11ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας .

Διαλέξεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
06/06/2019
11ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας
11ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας
07/06/2019

Μέλος της Ακαδημαϊκής Επιστημονικής Επιτροπής αλλά και ως ομιλητής στο 11ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας που διοργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας στο Μεγαρο Χορού 7-8 Ιουνίου 2019.