Μεσσηνιακές Ημέρες Σακχαρώδη Διαβήτη | Πεταλίδι 1/09/2017.