Μεταλλάξεις και παραλλαγές του κορονοϊού: ξεκινάμε πάλι από την αρχή; Ο επίκουρος Καθ. Παθολογίας Π .Χαλβατσιώτης μοιράζεται την δική του οπτική.