Ο ΕΝΦΙΑ στην αρμοδιότητα των δήμων δημιουργεί οφέλη στις τοπικές κοινωνίες .

Ο δείκτης μου δείχνει εμένα ως fellow στην Ενδοκρινολογία στη Mayo Clinic 20 χρόνια πίσω.
Ο δείκτης μου δείχνει εμένα ως fellow στην Ενδοκρινολογία στη Mayo Clinic 20 χρόνια πίσω.
12/09/2018
Εξατομικευμένη Ιατρική- ανάλυση DNA: Αναγκαία η κάλυψη από τα Ταμεία τονίζει ο Καθ. Παθολογίας Π. Χαλβατσιώτης.
03/11/2018

Του Παναγιώτη Χαλβατσιώτη

Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας ΕΚΠΑ

Μέλους Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή μας θα εφαρμόσει μια τολμηρή μεταρρύθμιση, που θα ενισχύσει την τοπική διαφάνεια και λογοδοσία. Θα μεταφέρει μετά από μια μεταβατική διετία, το 2021, την αρμοδιότητα για τον ΕΝΦΙΑ από το κεντρικό κράτος στους δήμους, με παράλληλη περικοπή των κεντρικών πόρων που μεταφέρονται στους δήμους, της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων – που σχεδόν αντιστοιχούν στις εισπράξεις του ΕΝΦΙΑ.

Αυτή αποτελεί μια μεγάλη θεσμική τομή που αλλάζει την αρχιτεκτονική του κράτους στη χώρα μας, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται έμπρακτα η τοπική αυτοδιοίκηση, που σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη χώρα μας διαχειρίζεται αναλογικά μόνο το 1/3 των πόρων.

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες αλλά και υποχρεώσεις. Το πόσο ψηλός ή χαμηλός θα είναι ο ΕΝΦΙΑ θα καθορίζεται από τους οικείους δήμους. Εάν ένας δήμος θα θέλει να αυξήσει τον τοπικό φόρο στην ακίνητη περιουσία, γιατί θέλει να παρέχει περισσότερες και βέλτιστες υπηρεσίες στους πολίτες, θα μπορεί να το κάνει, αλλά στη συνέχεια θα λογοδοτεί για τις παροχές που θα έχει προσφέρει.

Η εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση είναι καθ’ όλα σύμφωνη με το Σύνταγμα, που με το άρθρο 102 καλεί το κράτος να λαμβάνει νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα για να διασφαλίσουν την διοικητική και την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων. Ο ΕΝΦΙΑ θα συνεχίσει να εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και θα αποδίδεται, δηλαδή θα πιστώνεται, απευθείας σε κάθε δήμο. Οι δήμοι από το 2021 θα μπορούν να καθορίζουν τον ΕΝΦΙΑ μέσα σε ένα εύρος που θα ορίζει το κράτος, αφού μειωθεί κατά 30% μέχρι τότε, και θα μπορούν να τον μειώσουν περαιτέρω προσφέροντας στους πολίτες χρηστή διοίκηση, με αντίστοιχη εξασφάλιση πόρων.

Η πρότασή μας προβλέπει επίσης και έναν μηχανισμό δημοσιονομικής εξισορρόπησης μεταξύ “πλουσίων” και “φτωχών δήμων”, με ποσοστιαία αναδιάρθρωση των πιστώσεων. Κανένας όμως δήμος της χώρας δεν θα λαμβάνει τελικά λιγότερους πόρους από όσους παίρνει σήμερα.

Αυτό που εμείς προτείνουμε εφαρμόζεται σχεδόν στις μισές χώρες της Ευρώπης, ανεξαρτήτως ιδεολογικού προσανατολισμού. Σε όλες αυτές τις χώρες οι δήμοι έχουν πλήρη οικονομική αυτονομία. Αυτό λοιπόν θα γίνει και στην Ελλάδα – γιατί εμείς κοιτάμε το μέλλον και δεν παραμένουμε κολλημένοι στο παρελθόν.