Ο Καθ. Παθολογίας κ. Π. Χαλβατσιώτης εξηγεί σε τί οφείλεται η αύξηση των κρουσμάτων παρά τα αυστηρά μέτρα που πάρθηκαν.