Π. Χαλβατσιώτης: Επιβάλλεται η μεταρρύθμιση στα νοσοκομεία και στο ΕΣΥ. Λειτουργούμε με στερεότυπα του ΄80