«Πανδημία: υιικό φορτίο στα λύματα, self-test και πρόβλεψη της εξέλιξης»