Προεδρίες στις συνεδρίες του Πανελλήνιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος.

Σακχαρώδης Διαβήτης- εξηγεί ο επίκουρος Καθ. Παθολογίας Π. Χαλβατσιώτης τι έδειξε έρευνα.
11/12/2019
E-mag by Sports Excellence, December 2019
15/12/2019

Προεδρίες στις συνεδρίες του Πανελλήνιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος. Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ένωσης και ως εκ τούτου Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.