Προετοιμάζοντας την επίσκεψη των Κινητών Ιατρικών Μονάδων στα Πομακοχώρια της Θράκης.

Οι αρνητικές επιδράσεις της αύξησης της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου απαιτεί λήψη άμεσων μέτρων.
29/07/2019
Ιατρικός Τουρισμός και Ανάπτυξη. Το παράδειγμα της Μεσσηνίας.
22/09/2019

Προετοιμάζοντας την επίσκεψη των Κινητών Ιατρικών Μονάδων στα Πομακοχώρια της Θράκης.

Προετοιμάζοντας την επίσκεψη των Κινητών Ιατρικών Μονάδων στα Πομακοχώρια της Θράκης.

Σχεδιασμός σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ανατολικης Μακεδονίας και Θράκης κ. Χ. Μέτιο και τοπικά στον πρώτο υποψήφιο σταθμό των Μονάδων, σχεδόν δίπλα στα σύνορα με Βουλγαρία στον Κέχρο Ροδόπης, με τον τοπικό Πρόεδρο κ. Αλή Χατζακή.

Προετοιμάζοντας την επίσκεψη των Κινητών Ιατρικών Μονάδων στα Πομακοχώρια της Θράκης.
Προετοιμάζοντας την επίσκεψη των Κινητών Ιατρικών Μονάδων στα Πομακοχώρια της Θράκης.