Σωματική δραστηριότητα και η πανδημία της COVID-19: 5ο εκπαιδευτικό webinar ΕΚΠΑ.