Συμμετοχή με 2 ομιλίες στο 9ο Κλινικό Φροντιστήριο.