Σύνδρομο Long covid : τι είναι, ποια τα συμπτώματα, ποιοι νοσούν σύμφωνα με τον επίκουρο Καθ. Παθολογίας Π. Χαλβατσιώτη.