Το άνοιγμα των σχολείων είχε επίπτωση στην πορεία της Πανδημίας; Απαντά στο ερώτημα ο επίκουρος καθηγητής Π. Χαλβατσιώτης