ΚΙΝΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

06/05/2020

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην Μεσσηνία

Οι «Κινητές Μονάδες Υγείας» είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιανουάριο 2014 και αποτελεί ένα καινοτόμο […]
19/07/2019

Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) είναι μία πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του. […]