Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΟΥ
Δύο Δράσεις για την πόλη της Καλαμάτας
19/07/2019
Κινητές Ιατρικές Μονάδες στον Αγ. Νικόλαο
19/07/2019

Κινητές Ιατρικές Μονάδες Σταύρος Νιάρχος

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) είναι μία πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του.

Οι ΚΙΜ επισκέπτονται κάθε μήνα, καθόλη τη διάρκεια του έτους, νησιά της άγονης γραμμής και ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, με στόχο να ανταποκριθούν στη βασική ανάγκη για ανοιχτή πρόσβαση όλων των κατοίκων της χώρας σε υψηλού επιπέδου και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας καθώς και σε εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό.

Οι δύο άρτια εξοπλισμένες ΚΙΜ συνθέτουν ένα καινοτόμο, ολιστικό πρόγραμμα προαγωγής της υγείας που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσω του οποίου οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών της χώρας λαμβάνουν δωρεάν ιατρική φροντίδα υψηλής ποιότητας από έμπειρο επιστημονικό και ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Οι ΚΙΜ είναι εξοπλισμένες με μονάδα ψηφιακής μαστογραφίας, οδοντιατρείο και μονάδα μέτρησης της οστικής πυκνότητας, μεταξύ άλλων, δίνοντας τη δυνατότητα στο επιστημονικό προσωπικό να δημιουργεί και να οργανώνει εντός δυο ωρών μία κλινική σε κατάλληλο δημόσιο χώρο της εκάστοτε περιοχής. Κάθε αποστολή είναι εξατομικευμένη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ιατρικές ανάγκες της κάθε κοινωνίας.

Επιπλέον των δράσεων των ΚΙΜ, οι αποστολές περιλαμβάνουν την ενημέρωση των κατοίκων με ενημερωτικές ομιλίες σε ενήλικες και μαθητές σχετικά με θέματα υγιεινής διατροφής, της έγκαιρης διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και μαθήματα για την παροχή πρώτων βοηθειών που απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους.

Από την εμπειρία των αποστολών τους στα νησιά, η επιστημονική ομάδα των ΚΙΜ παρατήρησε την έλλειψη αθλητικών δραστηριοτήτων και διαπίστωσε υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας. Με αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ, το 2015 δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια», με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών, μέσω δράσεων που προάγουν τη ψυχική και σωματική υγεία.